„BAJKOWE MISIE” – konkurs


KONKURS PLASTYCZNO-CZYTELNICZY

 On-Line

 „BAJKOWE MISIE”

 

25 listopada – Światowy Dzień Pluszowego Misia

 

Regulamin

1. Organizatorem konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna im. Kaspra Wojnara w Jedliczu.

2. Konkurs skierowany jest do uczniów klas „0” z terenu Gminy Jedlicze.

3. Cele konkursu:

  • rozbudzenie zainteresowania literaturą, zapoznanie z postaciami bajkowymi, propagowanie czytelnictwa,
  • popularyzacja działań plastycznych i poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych.

Technika wykonania prac:

1. Inspiracją do wykonania pracy powinna być dowolnie wybrana postać bajkowego misia.

2. Prace należy wykonać przy wykorzystaniu dowolnej techniki plastycznej (np. malarstwo, rysunek,  collage, forma przestrzenna, technika własna),  format prac A4.

3. Uczestnik konkursu może wykonać tylko jedną, samodzielną pracę.

4. Każda praca powinna być podpisana, zawierać imię i nazwisko autora.

Warunki uczestnictwa :

1. Zapoznanie się z regulaminem, który jest dostępny na stronie internetowej Organizatora.

2. Każda placówka szkolna dołączając do konkursu powinna przesłać do biblioteki zdjęcia lub skany 10 wybranych przez siebie prac uczniów wraz z wypełnionymi kartami uczestnictwa (Załącznik nr 1).

Adres e-mail: gbp.jedlicze@jedlicze.pl

3. Dostarczenie pracy na konkurs oznacza akceptację niniejszego regulaminu i jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publiczne wykorzystanie pracy plastycznej.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania listy laureatów z podaniem imienia i nazwiska tych osób.

Termin i warunki przyjmowania prac:

1. Prace będą przyjmowane do 8 grudnia 2020 roku.

2. Wszystkie prace z danej placówki szkolnej należy przesłać razem w jednym mailu, w temacie wiadomości wpisując nazwę konkursu: „Bajkowe Misie”.

Ocena prac i nagrody:

1. Oceny prac dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.

2. Kryteria oceny to: zgodność z tematem, pomysłowość i oryginalność.

4. Szczegółowe informacje o konkursie można uzyskać pod nr tel. 13 43 809 45.

5. Informacje o wynikach konkursu, terminie i sposobie wręczenia nagród zostaną przesłane do Szkół.

Karta-uczestnika-bajkowe-misie BAJKOWE MISIE - plakat