NARODOWE CZYTANIE 2020


Akcja NARODOWE CZYTANIE organizowana jest od 2012 roku i ma na celu popularyzację czytelnictwa oraz wzmacnianie poczucia narodowej tożsamości poprzez kontakt z największymi dziełami polskiej literatury. W sobotę 5 września br. odbędzie się 9 edycja tego przedsięwzięcia. W tym roku czytana będzie „BALLADYNA” Juliusza Słowackiego.
Biblioteka zaprasza wszystkich chętnych do włączenia się w akcję NARODOWEGO CZYTANIA poprzez nagranie krótkiego filmiku z własną interpretacją fragmentu „BALLADYNY” Juliusza Słowackiego, umieszczenie go na swoim profilu FB i oznaczenie #GBPJedliczeCzytaBalladynę.
Gminna Biblioteka Publiczna im. Kaspra Wojnara w Jedliczu będzie udostępniać je na swoim bibliotecznym fanpage’u.
Dla uczestników angażujących się w akcję NARODOWEGO CZYTANIA przygotowaliśmy w prezencie pamiątkowy egzemplarz „BALLADYNY” z pieczęcią prezydencką.

NARODOWE CZYTANIE