„Tytułomania” – Quiz czytelniczy


Regulamin Quizu „Tytułomania”

1.Organizatorem quizu jest Gminna Biblioteka Publiczna im Kaspra Wojnara w Jedliczu filia w Potoku.

2.Konkurs skierowany jest do uczniów klasy trzeciej Szkoły Podstawowej w Potoku.

3. Cele quizu :

- rozbudzanie zainteresowań literaturą dziecięcą

-zwrócenie uwagi na obchody Tygodnia Bibliotek

-propagowanie czytelnictwa wśród dzieci

4.Udział w quizie polega na rozwiązaniu testu ,oraz  udzielenia poprawnej odpowiedzi na pytania z zakresu literatury dziecięcej

5.Za każdą poprawna odpowiedź przyznaje się 1 punkt. Wygrywają  3 osoby  z najwyższą sumą punktów.

W przypadku równej ilości punktów zostaną przyznane miejsca  ex aequo. Dodatkowo organizator przewiduje nagrody za udział.

6.Organizator przygotowuje karty Quizu do wypełnienia przez uczestników. Odpowiedzi na pytania muszą być zapisane w sposób wyraźny, możliwy do odczytu.

7.Każda karta powinna być podpisana, zawierać imię i nazwisko.

Warunki uczestnictwa:

1.Zapoznanie się z regulaminem ,który jest dostępny na stronie internetowej Organizatora.

2.Każdy uczestnik zobowiązany jest dołączyć kartę uczestnictwa ,oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

adres e-mail: gbppotok@onet.pl

4.Wypełnione karty Quizu + kartę uczestnictwa i zgodę RODO trzeba doręczyć do siedziby biblioteki lub na adres e-mail.

5.Dostarczenie  kart oznacza akceptację niniejszego regulaminu i jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publiczne opublikowanie listy laureatów z podaniem imienia i nazwiska tych osób.

6.Wypełnione karty Quizu będą przyjmowane do 26 maja 2021 roku.

Ocena i nagrody:

1. O wynikach i terminie wręczenia nagród powiadamiać będziemy indywidualnie, telefonicznie lub meilowo.

2.Szczegółówe informacje można uzyskać pod nr tel.13 49 378 81

TYTUŁOMANIA