Wystawa „Bitwa Warszawska – stulecie zwycięstwa” w Dworze Stojowskich


Będąc współorganizatorem patriotycznego wieczoru w Dworze Stojowskich w Jaszczwi, którego motywem przewodnim była Bitwa Warszawska, nasza biblioteka włączyła się aktywnie w jego organizację. Przygotowaliśmy wystawkę książek, znajdujących się w zbiorach bibliotecznych i opowiadających o tamtych wydarzeniach. Dyrektor Biblioteki, zachęcając do skorzystania z naszej oferty, krótko zaanonsowała niektóre z nich podkreślając, że każda z prezentowanych pozycji mimo, że traktuje o tej samej batalii 1920 r., opisuje te wydarzenia z różnych punktów widzenia i w oparciu o różne materiały źródłowe. Na wystawce znalazły się m.in.: „Rok 1920” wykład myśli strategicznej głównego wodza Józefa Piłsudskiego, „Klęska imperium zła” wybitnego historyka Andrzeja Nowaka, „Dzika Dywizja” gen. brygady Stefana Brzeszczyńskiego uczestnika wojny bolszewickiej, „Opowieści z wojny polsko-bolszewickiej 1920 i inne wojenne historie” Eugeniusza Korwin Małaczewskiego, „1920 – prawdziwy cud nad Wisłą” prezesa IPN Jarosława Szarka, „Orzeł Biały – Czerwona Gwiazda” angielskiego historyka krzewiącego polską historię na zachodzie Normana Daviesa. Młodszemu czytelnikowi polecamy komiks „Cud nad Wisłą” oraz książeczkę Ewy Nowak „Bitwa Warszawska 1920 roku, czyli Cud nad Wisłą”.
Niezwykle interesującą i integralnie związaną z tematem prezentacji była ta część wystawy, w której dzięki życzliwości Zdzisława Łopatkiewicza znalazły się medale i odznaczenia wojskowe honorujące bohaterów walk w obronie Ojczyzny: Odznaka Pamiątkowa „Orlęta” – Obrona Lwowa i Kresów Wschodnich, Trzykrotny Krzyż Walecznych, Odznaka Pamiątkowa Ochotniczej Armii dowodzonej przez gen. J. Hallera. Część wystawy poświęciliśmy „tutejszym” uczestnikom tamtych wydarzeń. W oparciu o wydawnictwo Stowarzyszenia Rota „Zapisani w jedlickiej ziemi – tym którzy znali tamten czas” przypomnieliśmy sylwetki gen. Ludwika Józefa Stawskiego, Tadeusza Wróblewskiego i Jana Mariana Hempla. Uczestnicy wydarzenia patriotycznego mieli także okazję zapoznać się z sylwetkami Jana i Józefa Wajdów z Jaszczwi – żołnierzami Błękitnej Armii gen. Józefa Hallera. Na wystawie zaprezentowano postać Władysława Kozubala z Jaszczwi, uczestnika wojny polsko-bolszewickiej. Uroczystość wzbogaciła przygotowana przez bibliotekę, a udostępniona przez Biuro Programu „Niepodległa” i Muzeum Wojska Polskiego obszerna ekspozycja „Bitwa Warszawska – Stulecie Zwycięstwa”. Zgromadzeni uczestnicy wysłuchali wykładu historycznego wygłoszonego przez historyka i posła RP Piotra Babinetza. Piękne pieśni patriotyczne w wykonaniu 19 Drużyny Harcerskiej „Invictus” im. Józefa Piłsudskiego w Jaszczwi wzruszały skłaniając do refleksji. Tego wieczoru odbyła się także projekcja filmu „Bitwa Warszawska” w reż. J. Hoffmana. Na zakończenie Kapela Podwórkowa „Tanie Dranie” działająca przy Gminnym Ośrodku Kultury w Jedliczu zaprezentowała repertuar  patriotyczny „Wojenko, wojenko”.