Wspomnienie Żołnierzy Wyklętych


Od dziesięciu już lat 1 marca obchodzimy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Tego dnia, ale i przez cały marzec, wspominamy żołnierzy, którzy po latach walki z niemieckim najeźdźcą nie złożyli broni, ale czynnie włączyli się w walkę z nowym – tym razem sowieckim okupantem. Za udział w antykomunistycznym podziemiu płacili wysoka cenę – tułaczką, prześladowaniami, więzieniem, brutalnymi przesłuchaniami, a nawet własnym życiem. I nawet po śmierci komunistyczne władze próbowały odebrać im godność i wymazać pamięć o ich bohaterskich, aczkolwiek tragicznych losach. Teraz wreszcie, po kilku dekadach, ci niezłomni bojownicy odzyskują należne im miejsce na kartach naszej polskiej historii.
Włączamy się w uczczenie pamięci „żołnierzy wyklętych” Na wystawce w jedlickiej bibliotece przypominamy sylwetki generała Fieldorfa „Nila”, Danuty Siedzikówny „Inki”, Łukasza Cieplińskiego „Pługa”, Pawła Jasienicy „Nowiny” i kilku innych. Zachęcamy do obejrzenia a także skorzystania z naszej oferty czytelniczej podejmującej tę tematykę.