„Ferie w Bibliotece” – zapraszamy na zajęcia do GBP w Jedliczu oraz Filii w Dobieszynie i Jaszczwi


Gminna Biblioteka Publiczna im. Kaspra Wojnara w Jedliczu zaprasza dzieci do udziału w zajęciach podczas _FERII ZIMOWYCH_ plakat Dobieszyn ferie Andrzejki