„Pasowanie na czytelnika” – GBP w Żarnowcu


Dnia 31.10. Bibliotekę w Żarnowcu odwiedzili uczniowie klasy pierwszej ze Szkoły Podstawowej w Żarnowcu. Po krótkiej opowieści bibliotekarza o działalności i historii Biblioteki uczniowie zapoznali się z księgozbiorem przeznaczonym dla dzieci i młodzieży oraz sposobami wyszukiwania książek na półce i w katalogu internetowym. Na zakończenie wszystkie dzieci zostały pasowane na Czytelnika Biblioteki, otrzymały pamiątkowe dyplomy i odznaki Czytelnika.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14