„Syberia, Bajkał, Kolej Transsyberyjska” prezentacja fotografii z podróży życia Wojciecha Zakrzewskiego


Zapraszamy do sali Gminnego Ośrodka Kultury Jedlicze w piątek 24 lutego 2017r. na  godz.18 00

plakat