0. Władysław Kozubal z Jaszczwi, uczestnik wojny polsko-bolszewickiej (od lewej)


0. Władysław Kozubal z Jaszczwi, uczestnik wojny polsko-bolszewickiej (od lewej)