0. Jan Wajda, uczestnik Bitwy Warszawskiej i wojny polsko-bolszewickiej (z lewej)


0. Jan Wajda, uczestnik Bitwy Warszawskiej i wojny polsko-bolszewickiej (z lewej)